Sportletsels

Sportmedisch

Detectie en Diagnose

Via de nodige onderzoeken of een gerichte verwijzing naar specialisten wordt getracht de diagnose te stellen van het sportletsel , zowel acuut als chronisch, en de oorzaak ervan te achterhalen.

Preventie:

Een aantal letsels kunnen worden vermeden door aanpassing van:

  • Sporttechniek: aanpassen van de houding op de fiets, de looptechniek en de techniek van smashen bij volleybal, de afslagtechniek bij golf, …
  • Trainingsmethoden: bijvoorbeeld door het inbouwen van recuperatietrainingen, relaxatietrainingen, meer aandacht voor opwarming, cooling-down en stretching
  • Materiaaladvies: aanpassen van schoeisel, van de fiets (zadel, klikpedalen, lengte van manivelle), van de vorm en grootte tennisraket, …
  • Voedingsadvies

Opvolging, Revalidatie , Re-integratie en Sporthervatting

Voor elk letsel wordt een aangepast behandelingsplan en een revalidatieplan opgesteld, afhankelijk van het soort letsel, de ernst van het letsel, de vermoedelijke duur van het letsel en de seizoensplanning. Zo kan de sporter zo goed en zo snel mogelijk zijn sport hervatten.