Geschiedenis

'Ganseputhoeve' - 'Ganzenkuyl'

In 2009 startte de zoektocht naar een nieuwe locatie voor de nieuwe, toekomstgerichte praktijk. 

Samen met bouwonderneming Ageres en architectenbureau AIDarchitecten hebben we geprobeerd de oude hoeve te herbouwen en te integreren in een nieuwbouwproject.

Geschiedenis: 

In 1235 schonk de Hertog van Brabant verschillende gronden in Westmalle aan de abt van Villers om er een klooster op te richten. De SintBernardsabdij werd echter in Hemiksem gebouwd na overleg met de Hertog en andere schenkers. Daardoor zorgde de schenking jarenlang voor meningsverschillen tussen de abt en de meiers (de plaatselijke heren) over hun respectievelijke rechten hier. In 1293 werd een overeenkomst gesloten met de erfmeier van Westmalle over de rechten van de abdij in de heerlijkheid Westmalle-Zoersel.

De 'Ganseputhoeve' omvat 18 bunders. Ze vertoont de kenmerkende patronen van een Kempische hoeve: heide naast akkers en verafgelegen beemden tot in Zoersel.

De verdwenen 'Lazarije' (voor 1646) voor de huisvesting van melaatsen, lag recht tegenover de hoeve.

De naam 'Ganzen Kuyl': Ganzen en varkens mocht men vroeger drijven/hoeden (koeien bleven op stal, schapen op de hei). De ganzen werden gebruikt om het gras kort te houden en als voedsel. De ganzen mochten grazen op de 'vroente' (grond die de heer aan het dorp schonk, en waar all dorpoelingen gebruik van mochten maken) en langs de weg. Waarschijnlijk was er op die plaats een kuil ('put') waar de ganzen kwamen drinken, en waar mensen ook rapen en andere groenten kwamen wassen.

 

 

 

 

met dank aan Agnes Smits (Heemkundige Kring Malle)