Algemene info

Medisch

HUISARTSEN:

 Andere artsen: zij werken in het paramedisch gedeelte.

 

Ingang huisartsenpraktijk via Ganzenkuil 1.

Ingang paramedische praktijk via Antwerpsesteenweg 169.

 

Visie:

Wij werken in een vaste associatie en streven naar een nauwe onderlinge samenwerking met regelmatig overleg.
Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch medisch dossier (EMD), dat voor elke arts
toegankelijk is . Wij willen ook meer aandacht schenken aan een preventieve gezondheidszorg door het invoeren
van een preventieprogramma (GMD +).

Tarieven:

Als huisartsenpraktijk hanteren we voor alle GMD-houdende patiënten conventietarieven.

Vanaf 01/04/2022 passen we bij iedere patiënt derdebetalersregeling toe.

Dit houdt in dat men enkel het remgeld dient te betalen .

Zo proberen we de toegankelijkheid van de zorg te vrijwaren.

dr Sam Vermeire hanteert voor niet GMD-houdende patiënten die specifiek sportmedisch advies vragen, niet-geconventioneerde tarieven.

Door wijziging in de BTW-regeling vanaf 01/01/2022, zullen sommige consultaties en behandelingen zoals onderzoeken in het kader van levensverzekeringen, sportmedische geschiktheidsonderzoeken, ... onderworpen zijn aan 21 % BTW.

Afspraken:

Maak hier uw afspraak on-line of neem telefonisch contact op met ons secretariaat via het nummer 03.311.55.44 (tussen 8 tot 12u en 13.00 tot 17.00u).

Huisbezoeken:

Tenzij in dringende gevallen, vragen we u bij voorkeur een huisbezoek aan te vragen voor 10 u 's morgens.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimten. Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Dr. Etienne Vermeire gaat met pensioen op 1 april 2020. 

Verpleegkundige hulp:

 Op dinsdagvoormiddag kan u bij onze verpleegkundige een afspraak maken voor een bloedname, pre-operatief onderzoek, wondzorg, …

Via de website kan u rechtstreeks een afspraak inboeken.

Nadien wordt je op de hoogte gebracht van de laboresultaten of wordt een afspraak ter bespreking ingepland.

 

Bereikbaarheid:


De praktijk is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8 tot 19 u.

De secretaresse is dagelijks aanwezig :

Gelieve bij voorkeur dan met de praktijk contact op te nemen i.v.m. afspraken, administratieve vragen,... Wij nemen deel aan de regionale wachtdienst. Deze kan u elke nacht, elke feestdag en weekend bereiken via het centraal oproepnummer: 0900 10 512.

Documenten:

Voorschriften en attesten worden in principe enkel afgeleverd tijdens een raadpleging of een huisbezoek en slechts bij uitzondering na telefonische vraag. Ook documenten voor verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen worden enkel afgeleverd na onderzoek van de betrokkene.

Pre-operatief onderzoek:

Maak bij elke ingreep of onderzoek onder narcose een specifieke afspraak in de voormiddag.

Wij zorgen voor een:

  • nuchtere bloedname
  • ecg
  • je meest recente medicatielijst
  • je correcte medische problemenlijst

en sturen deze door naar de arts-specialist.

Zo kan deze ingreep of dit onderzoek in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden.

Huisartsenpraktijk Ganzenkuil

 

Solliciteren ?

Bekijk onze vacatures via ellis.care