Algemene info

Medisch

HUISARTSEN:

 Andere artsen: zij werken in het paramedisch gedeelte.

 

Ingang huisartsenpraktijk via Ganzenkuil 1.

Ingang paramedische praktijk via Antwerpsesteenweg 169.

 

Visie:

Wij werken in een vaste associatie en streven naar een nauwe onderlinge samenwerking met regelmatig overleg.
Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch medisch dossier (EMD), dat voor elke arts
toegankelijk is . Wij willen ook meer aandacht schenken aan een preventieve gezondheidszorg door het invoeren
van een preventieprogramma (GMD +).

Afspraken:

Maak hier uw afspraak on-line of neem telefonisch contact op met ons secretariaat via het nummer 03.311.55.44 (tussen 8 tot 12u en 13.30 tot 15.30u).

Huisbezoeken:

Tenzij in dringende gevallen, vragen we u bij voorkeur een huisbezoek aan te vragen voor 10 u 's morgens.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimten. Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Bereikbaarheid:

De praktijk is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8 tot 20 u. De secretaresse is dagelijks aanwezig van 8 tot 12 u en van 13.30 tot 15.30 u . Gelieve bij voorkeur dan met de praktijk contact op te nemen i.v.m. afspraken, administratieve vragen,... Wij nemen deel aan de regionale wachtdienst. Deze kan u elke nacht, elke feestdag en weekend bereiken via het centraal oproepnummer: 0900 10 512.

Documenten:

Voorschriften en attesten worden in principe enkel afgeleverd tijdens een raadpleging of een huisbezoek en slechts bij uitzondering na telefonische vraag. Ook documenten voor verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen worden enkel afgeleverd na onderzoek van de betrokkene.

Pre-operatief onderzoek:

Maak bij elke ingreep of onderzoek onder narcose een specifieke afspraak in de voormiddag.

Wij zorgen voor een:

  • nuchtere bloedname
  • ecg
  • je meest recente medicatielijst
  • je correcte medische problemenlijst

en sturen deze door naar de arts-specialist.

Zo kan deze ingreep of dit onderzoek in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden.

diabetesconsultatie

Omdat type 2 diabetes (ouderdomssuikerziekte) sterk toeneemt en omdat we de opvolging van deze patiënten in onze praktijk zeer belangrijk vinden door de veelvuldige complicaties, starten we vanaf september 2018 met een specifieke diabetesconsultatie.

Onze diabetesverpleegkundige Charlotte zal de diabetici 4x/jaar ontvangen en onderzoeken. Zij zal volgens een opgesteld consultatieplan bloed trekken, parameters nemen en vragen omtrent diabetes beantwoorden . Deze consultatie is voor de patiënt volledige terugbetaald door het ziekenfonds.

Door hier te klikken, kan je rechtstreeks bij de verpleegkundige je 3-maandelijkse afspraak inplannen.

Deze consultaties gaan steeds door op dinsdag.

Enkele dagen later krijgt u een afspraak met uw arts, waar de resultaten zullen besproken worden en het beleid kan aangepast worden.

We hopen en willen hiermee de type 2 diabetespatiënten optimale zorg aanbieden !

Huisartsenpraktijk Ganzenkuil