Algemene info

Medisch

HUISARTSEN:

 Andere artsen: zij werken in het paramedisch gedeelte.

 

Ingang huisartsenpraktijk via Ganzenkuil 1.

Ingang paramedische praktijk via Antwerpsesteenweg 169.

Wij werken in een vaste associatie van 4 huisartsen en streven naar een nauwe onderlinge samenwerking met regelmatig overleg..

In onze praktijk werkt steeds een HAIO mee. Dit is een volwaardige arts die zijn/haar specialisatie tot huisarts volbrengt.

Alle medische gegevens zijn opgeslagen in een elektronisch medisch dossier (EMD), dat voor elke arts toegankelijk is .

Wij hebben geen patiëntenstop, maar trachten het aantal huisbezoeken te beperken, zeker in de omliggende gemeenten.

 Het secretariaat is telefonisch bereikbaar van 8u-12u en van 13u30-17u.

Gelieve bij voorkeur op die momenten met de praktijk contact op te nemen i.v.m. afspraken, administratieve vragen,...

Wij nemen deel aan de regionale wachtdienst. Deze kan u elke nacht, elke feestdag en weekend bereiken via het centraal oproepnummer: 0900 10 512. Tijdens de weekend- en feestdagen kan u terecht op huisartsenwachtpost Voorkempen.

Zit je met een klacht, maak je je ergens ongerust over, maak dan een afspraak met je huisarts om dit verder te bespreken. 

Maak hier uw afspraak on-line of neem telefonisch contact op met ons secretariaat via het nummer 03.311.55.44 (tussen 8 tot 12u en 13.00 tot 17.00u).

Maak  uw afspraak bij voorkeur via onze website of neem telefonisch contact op met ons
secretariaat via het nummer 03.311.55.44

Maak 1 afspraak per persoon. Er zijn specifieke afspraken voor 2 personen in te boeken.

Wees tijdig op je afspraak.

Een afspraak kan tot 6 u voordien geannuleerd worden.

U kan bij het maken van uw afspraak kiezen tussen verschillende types van afspraken, zoals gewone consultatie, bloedafname, chirurgische ingreep, afspraak voor 2 personen,…

Zoals meerdere praktijken in de omgeving zullen we als Huisartsenpraktijk Ganzenkuil vanaf 01/01/2023 deconventioneren. Zo zal het persoonlijk remgeld voor consultatie stijgen met 4 euro en voor een huisbezoek met 6 euro.

dr Sam Vermeire hanteert voor niet GMD-houdende patiënten die specifiek sportmedisch advies vragen, niet-geconventioneerde tarieven.

Door wijziging in de BTW-regeling vanaf 01/01/2022, zullen sommige consultaties en behandelingen zoals onderzoeken in het kader van levensverzekeringen, sportmedische geschiktheidsonderzoeken, ... onderworpen zijn aan 21 % BTW.

We blijven maximaal inzetten op kwaliteit en service!

U krijgt binnen de 48 u na het bloedonderzoek uw resultaten per mail toegestuurd. Bij duidelijke afwijkingen wordt u telefonisch door de arts op de hoogte gebracht. 

U kan cash, via Bancontact of Payconic betalen.

Tenzij in dringende gevallen, vragen we u bij voorkeur een huisbezoek aan te vragen voor 10 u 's morgens.

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die omwille van gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen.
Wij willen U motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimten. Voor huisbezoeken kan er geen tijdstip afgesproken worden.

Voorschriften en attesten worden enkel afgeleverd tijdens een raadpleging of een huisbezoek en slechts bij uitzondering na telefonische vraag.

Ook documenten voor verzekeringsmaatschappijen en ziekenfondsen worden enkel afgeleverd na onderzoek van de betrokkene.

Er worden enkel attesten afgeleverd die stroken met de waarheid.


Maak voor de bespreking van je radiologische onderzoeken steeds een afspraak vanaf de dag NA het onderzoek (of indien anders aangegeven door de radiologische dienst zelf).

Maak voor elke ingreep of onderzoek onder narcose 3 werkdagen voordien een specifieke afspraak in de voormiddag.

Wij zorgen voor een:

  • nuchtere bloedname
  • ecg
  • je meest recente medicatielijst
  • je correcte medische problemenlijst

en sturen deze door naar de arts-specialist.

Zo kan deze ingreep of dit onderzoek in de meest veilige omstandigheden plaatsvinden.

 

Huisartsenpraktijk Ganzenkuil