Pheandra De Wachter

Pheandra De Wachter

HAIO - huisarts in opleiding

Dr. Pheandra De Wachter is arts en vervolmaakt vanaf 01/08/2017 in onze praktijk haar specialisatie tot huisarts.

Zij zal vanaf ...

Charlotte Delcourt

Charlotte Delcourt

diabetesverpleegkundige

Geachte patiënt,

Omdat type 2 diabetes (ouderdomssuikerziekte) sterk toeneemt en omdat we de opvolging van deze ...